Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
  • (26/01/2016)

                Dự án xây dựng mới tuyến đường Thới Bình - U Minh, điểm đầu giao đường Hành lang ven biển phía Nam tại cầu Láng Trâm, điểm cuối giao đường Tắc Thủ - U Minh - Khánh Hội (gần Khai Hoang) với tổng chiều dài  10.776m, có 01 cầu tại Km6+173 (cầu Bình Minh), 01 bến phà tại Km9+416 (phà sông Cái Tàu). 01 cống hộp (riêng cầu dây văng đầu tuyến tại Km1+300 do tư nhân đầu tư xây dựng thu phi không thuộc dự án); dự án được đầu tư bằng nguồn WB5, khởi công vào ngày 15/10/2013, xây dựng hoàn thành vào ngày 30/8/2015, hoàn thiện nghiệm thu đưa vào sử dụng vào ngày 08/01/2015.

  • Tin liên quan
  • (26/01/2016)
  • (26/01/2016)
  • (26/01/2016)
  • (06/01/2016)
  • (05/01/2016)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu