(21/03/2022)
 • (15/03/2022)

      Để góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức Thanh tra Sở đáp ứng với công việc được giao trong tình hình mới và định hướng chiến lược phát triển của ngành. Trong quí I năm 2022, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Cà Mau đã cử 09 công chức tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ông Đoàn Hoàng Thoại, ông Lâm Quốc Thể, ông Nguyễn Quốc Đúng, bà Trần Hoài Anh, ông Lê Quốc Tý tham gia tập huấn thanh tra chuyên ngành năm 2022; ông Trương Kiên Giang và ông Huỳnh Quang Quí tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên; bà Trần Hoài Anh và ông Lê Quốc Tý tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng chung về xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện

 • (02/08/2021)
 • (27/07/2021)
 • (21/07/2021)
 • (19/07/2021)
  (25/03/2022)
 • (27/01/2022)
 • (06/08/2021)

  (Nội dung chi tiết tại Thông báo số 166/TB-SGTVT ngày 02/8/2021 của Sở GTVT -gửi kèm)

 • (06/08/2021)

  (Nội dung chi tiết tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh-Gửi kèm)

 • (13/07/2021)

  Gửi kèm file

 • (21/06/2021)

        Xác định công tác tiếp công dân có vai trò quan trọng, đây còn là kênh thông tin giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở sâu sát với tình hình thực tiễn.Được cụ thể hóa là, phòng Tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải được bố trí đầy đủ các trang thiết bị làm việc phục vụ việc tiếp công dân theo quy định, đảm bảo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Lịch tiếp công dân được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải (Thông báo số 05/TB-SGTVT ngày 12/01/2021) và niêm yết công khai tại Sở Giao thông vận tải để nhân dân biết. Đặc biệt là, Ban Giám đốc Sở còn chủ động chỉ đạo lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan có trách nhiệm luôn sẵn sàng tham gia phối hợp cùng tiếp công dân khi cần thiết để giải quyết các kiến nghị của công dân có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn được phân công. Chính vì sự quan tâm chú trọng, việc triển khai thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm của toàn đơn vị mà hoạt động tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải đi vào nề nếp, đạt hiệu quả, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về cơ chế, chính sách, đời sống dân sinh; chế độ của cán bộ, công chức cũng được quan tâm thực hiện theo quy định